torstai 3. marraskuuta 2016

Poppamiehen asiakas toiminut Oulun käräjäoikeuden lautamiehenä n. 160 jutussa


Lautamies on käräjäoikeuden maallikkotuomari. Kyllä, maallikkotuomari. Lautamiesten käyttöä on perusteltu lähinnä säästösyillä. Terveyskeskuksiin ei ole kuitenkaan vielä ehdotettu valittavaksi maallikkolääkäreitä laillistettujen lääkäreiden sekaan. Lautamiehet osallistuvat käräjäoikeuden toimintaan sen lautamieskokoonpanossa, johon kuuluu yleensä yksi oikea tuomari ja kaksi lautamiestä. Koska lautamieskokoonpanossa jokaisella tuomioistuimen jäsenellä on yksi ääni, maallikkojäsenet voivat äänestää oikean tuomarin kannan nurin.

Lautamiehet valitsee kunnanvaltuusto niin, että lautamiehet edustaisivat mahdollisimman tasapuolisesti kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Eräässä tapauksessa kielijakauman tasapuolisuutta oli noudatettu kirjaimellisesti; lautamieheksi valittu henkilö ei omien sanojensa mukaan ymmärrä suomen kieltä. Kutsutaan häntä tässä kirjoituksessa nimellä Herra X.

Oikeusoppineet ovat ymmärrettävistä syistä suhtautuneet lautamiehiin varsin penseästi. Nelosen uutisten vuonna 2007 tekemän kyselyn mukaan syyttäjistä ja tuomareista yli puolet halusi luopua lautamiehistä ja vain viidennes olisi halunnut säilyttää heidät. Oikeista käräjätuomareista vajaa 30 % olisi luopunut lautamiehistä, puolet harkinnut asiaa ja vain 20 % olisi ehdottomasti pitänyt heidät. Asianajajista vain alle 10 % olisi säilyttänyt lautamiehet ja lähes 40 % luopunut heistä. Rohkenen spekuloida, että Herra X:n tapaus ei ainakaan paranna oikeusoppineiden suhtautumista lautamiehiin.

Lautamiesten kelpoisuusvaatimuksista ja valintaperusteista on säädetty seuraavaa (Laki käräjäoikeuden lautamiehistä; voimassa 1.1.2017 alkaen):

”Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö [lihavointi lisätty].”

Ei mitään uutta auringon alla. Ensi vuoden alusta voimaan astuvassa laissa on uutta lähinnä se, että lautamiesten on ilmoitettava sidonnaisuutensa. Ehto, jonka mukaan henkilöä ”on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä”, on kuin veteen piirretty viiva.

Oulun käräjäoikeuden lautamiehiksi valittiin 17.1.2005 tehdyllä päätöksellä muun muassa 51-vuotias Herra X, joka vastikään tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen. Hänen tyttärensä tuli tekojen seurauksena useita kertoja raskaaksi, hänelle tehtiin useita abortteja ja hän synnytti isälleen lapsen.

Herra X ei omien puheidensa mukaan ymmärrä suomen kieltä, mutta siitä huolimatta hän toimi pitkän aikaa Oulun käräjäoikeuden maallikkotuomarina. Lisäksi hän tiedusteli elämänohjeita Norsunluurannikon poppamieheltä, mikä ei soveltune kovin hyvin Suomen tasavallan kaltaisen oikeusvaltion normeihin.

Oulun käräjäoikeudelta 2.11.2016 saamani tiedon mukaan Herra X on toiminut lautamiehenä noin 160 jutussa. Palaan tähän aiheeseen tarkemmin, kunhan Oulun kaupunki on toimittanut pyytämäni tarkennukset liittyen 17.1.2005 tehtyihin lautamiesvalintoihin. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta koskee tietysti myös kunnallisia viranomaisia.

Edit 14:20 3.11.2016:

Oulun kaupunginlakimies Jukka Lampén vastasi juuri lisätiedusteluuni:   

"Vakiintuneen käytännön mukaan luottamushenkilöpaikat täytetään valtuustokausien alussa siten, että puolueet sopivat keskinäisissä neuvotteluissaan puolueelle tulevista luottamushenkilöpaikoista/toimielin. Myös tässä tapauksessa lautamiehiä valittaessa on toimittu niin, että puolueet ovat ilmoittaneet omat ehdokkaansa puheenjohtajalle ja kokouksen sihteerille. Puheenjohtaja on kokouksessa ilmoittanut lautamiehiksi esitetyt henkilöt ja valtuusto on hyväksynyt esitetyt henkilöt yksimielisesti. Esitykset valittavista henkilöistä antaa yleensä puolueen valtuustoryhmän puheenjohtaja."

Todellinen ruudinkeksijä ollut SDP:n riveissä tekemässä ehdotusta Herra X:n nimeämisestä lautamieheksi. Ei kommentteja:

Lähetä kommentti