lauantai 5. marraskuuta 2016

”Naistutkimus” on haitallista yhteiskunnalle


Kirjoitin aiemmin hyvin kriittiseen sävyyn naistutkimus-nimisestä pseudotieteestä. Suomen pitäisi seurata Norjan linjaa ja lopettaa tyystin verorahojen haaskaaminen naistutkimukseen. Tämä siitä syystä, että naistutkimusta harjoittavien propagoima pseudotieteellinen hölynpöly näyttäisi levinneen jopa tiettyihin viranomaistahoihin. Onhan yltiösuvaitsevaisuus – ja sen sallima typeryys – nykypäivänä muodissa.

En yksinkertaisesti voi olla spekuloimatta, että naistutkimuksen harjoittajilla on ollut näppinsä pelissä, kun Opetushallitus julkaisi tuoreen oppaansa Tasa-arvotyö on taitolaji – Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. On ehdottomasti hyvä asia, että Suomessa on laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Se ei kuitenkaan muuta sitä biologista tosiasiaa, että tyttö on tyttö ja poika on poika. Oppaassa neuvotaan, että lapsia on tärkeää puhutella nimillä, ei tyttöinä tai poikina.

Eräs naistutkimuksen harjoittaja raapaisi muutama vuosi sitten progradu -tutkielman, jossa hän ”analysoi” Psykiatria-teosten tuottamaa käsitystä seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Tarkoituksena oli ”tutkia” sitä, millaisia seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä ilmiöitä ja tiloja määritellään häiriöityneiksi sekä millä perusteilla tämä tehdään.

Tutkielman teoreettinen tausta on kirjoittajan mukaan ”postmodernissa feminismissä, mutta hyödynnän myös standpoint feminismin näkemyksiä tiedon paikantumisesta. Teoreettinen ymmärrykseni seksuaalisuudesta ja sukupuolesta pohjautuu keskeisesti Michel Foucault'in ja Judith Butlerin teoretisointeihin. Foucault näkee seksuaalisuuden luonteeltaan diskursiivisena ja diskursseihin sitoutuvan valtaa. Butler käsittelee sukupuolta kahtiajaon kautta. Jako miehiin ja naisiin on hänen mukaansa keskeinen seksuaalisuutta määrittävä tekijä, jonka kautta heteroseksuaalisuus tuotetaan luonnollisena.”

Toisin sanoen tutkielmalla ei ollut mitään teoreettista taustaa. Judith Butleria voitaneen pitää naistutkimuksen luojana. Hänen kuuluisin ”neronleimauksensa” lienee, että sukupuoli ei ole olemista vaan tekemistä. Ilmeisesti olla-verbi pitäisi määritellä uudestaan tai sitten pitää vain tyytyä siihen tosiasiaan, että Kalle on poika ja Liisa on tyttö. 

Butlerin harhaiset höpinät ovat niittäneet useita ”palkintoja” maailmalla. Hän on saanut mm. ”ykköspalkinnon” Philosophy and Literature -lehden Bad Writing -kilpailussa. Pari vuotta myöhemmin Butlerilla oli ”kunnia” päästä The New Criterion -lehden listalle. Butlerin kannalta oli kuitenkin harmillista, että lehti listasi surkeimmin ja absurdeimmin kirjoittavat hihhulit.

Jatketaan progradun tutkailua. Kirjoittaja toteaa, että hänellä on poliittinen agenda. En ole koskaan aiemmin lukenut progradua, jossa myönnetään avoimesti poliittinen agenda. Mutta kaikkea sitä näkee, kun elää riittävän vanhaksi yltiösuvaitsevuuden luvatussa maassa. Pojatkin muuttuvat tytöiksi, ettei kukaan vaan pahoittaisi mieltään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti