keskiviikko 19. lokakuuta 2016

Onko muslimi aina muslimi vaikka voissa paistaisi?


Provosoiva otsikko? Kyllä, ihan tarkoituksella. Tavoitteenani oli provosoida sinut lukemaan tämä kirjoitus.

Suomen rikoslaki määrittelee kiihottamisen kansanryhmää vastaan seuraavasti:

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammautumisen perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Käsitteet ”solvaus” ja ”panettelu” ovat varsin tulkinnanvaraisia, mutta lain esitöiden mukaan tyypillinen rangaistava menettely olisi sellaisen tiedon, mielipiteen tai muun viestin levittäminen, joissa ryhmään kohdistuvaa väkivaltaa tai syrjintää pidetään hyväksyttävänä tai toivottavana tai ihmisiä verrataan eläimiin, loisiin jne. tai yleistäen väitetään heitä rikollisiksi tai esitetään alempiarvoisiksi jne.

Näin ollen on selvää, että perusteltua kritiikkiä saa – ja pitääkin - esittää. Totuuden nimissä tulenarkojakin asioita on pystyttävä arvioimaan objektiivisesti.

Tutkijat Juntunen ja Creutz ovat viime aikoina antaneet julkisuuteen runsaasi islammyönteisiä kommentteja. Esimerkkinä mainittakoon seuraava YLE:n sivustolta lainattu kommentti:

PEW-instituutin laaja kyselytutkimus vuodelta 2008 osoittaa, että miltei 90 prosenttia tutkimukseen osallistuneista muslimeista Ranskassa, Saksassa ja Britanniassa katsoo, että siviileihin kohdistuvaa väkivaltaa ei voi oikeuttaa missään olosuhteissa. Uskonnolliset muslimit olivat jopa taipuvaisempia tuomitsemaan väkivallan kuin maallistuneet muslimit, kertovat Juntunen ja Creutz.”

Tällaisten ”kyselytutkimusten” todistusarvo on olematon. Kukapa Ranskassa, Saksassa tai Britanniassa asuva muslimi haluaisi tarkoituksella tahrata omiensa mainetta – ennakkoluuloja on varmasti ilmassa jo ihan riittämiin.

Vastikään HS uutisoi, kuinka tiuha verkko Suojelupoliisilla (Supo) on radikalisoituneiden suomalaisten musliminuorten ja heidän lähipiiriensä ympärillä. Todennäköisesti jokainen ei-muslimi suomalainen otti tämän tiedon ilolla vastaan. Mutta ilon aiheet loppuivat lyhyeen. HS:n toimittaja näyttäisi sokeasti uskoneen Juntusen ja kumppaneiden vihjauksen siitä, että Supo on ylimitoittanut toimenpiteensä radikalisoituneiden suomalaisten musliminuorten ja heidän lähipiiriensä osalta. Juntunen ym. sentään rehellisesti myöntävät, että heillä ei ole ollut aikomustakaan arvioida, kuinka totuudenmukainen ja perusteltu haastateltujen näkemys Supon toiminnasta on.

Juntusen ym. ”tutkimus” sisältää nipun retoriikalla kuorrutettuja huhupuheita, kun taas Koraanin sisältö on luotettavasti toteen näytetty. Muslimeille Koraani on äärimmäisen tärkeä teos. Esimerkiksi Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta kertoo nettisivullaan, että heidän päämääränä on Allahin mieltymys pyrkimällä edistämään Islamia, kehittämään Muslimiyhteisöä ja hyödyttämään yhteiskuntaa. Lisäksi sivulla todetaan, että ”[j]ärjestö seuraa aina Koraania ja Sunnaa, kuin myös Islamilaista Shariaa, tehdessä päätöksiä ja laatiessa käytäntöjä ja toimintatapoja [lihavointi lisätty].”  Pidetään siis mielessä, että Pohjois-Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan jäsenet noudattavat aina Koraania, Sunnaa ja Shariaa.

Meille kerrotaan toistuvasti, että nykyisten muslimien selvä enemmistö elää vakivallatonta elämää. Koraanista tosiaan löytyy sekä rauhaisia että sotaisia säikeitä. Tämän ristiriidan ohittamiseksi islaminoppineet ovat kehittäneet abrogaation eli lain täydellisen kumoamisen periaatteen, jonka mukaan myöhemmät tekstit voittavat aikaisemmat. Valitettava tosiasia on se, että Koraanin rauhanomaiset katkelmat ovat valtaosin varhaisia ja peräisin Mohammedin Mekan kaudelta. Sotaisat säikeet taas ovat enimmäkseen myöhäisempiä ja ajalta, jolloin Mohammed oli paennut Medinaan.

Johtopäätöksenä voitaneen todeta, että Supon ”tiuha verkko” on laskettu juuri oikeisiin vesiin. Jos Suomessa tapahtuisi terrori-isku, kuinkahan moni valittaisi Supon alimitoitetuista toimenpiteistä? 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti